Контакти

Ръководител лаборатория 

инж.Росица Янкова-Ралчева

мобилен телефон: 0885 014 419

електронна поща: lablacos@gmail.com

Отговорник по качество  

Красимира Калъчева

телефон : 056 58 66 67

електронна поща: ecoengood@gmail.com

Отговорник метрологично осигуряване​

Дияна Манкова

телефон : 056 58 66 67

електронна поща: bonevalacos@gmail.com  • Address: 8000, Бургас, к-с "Славейков", Бизнес сграда - бл.126, Вх.А, ет.3, офис 9 (срещу Технополис)


  • + 359 56 586 667


  • + 359 56 586 667


  • ecoengood@gmail.com

Изпратете ни съобщение