• Изпитване на отпадък с цел основно охарактеризиране